Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 17 lipca 2023 roku2023-07-17

 
W minionym tygodniu ostateczne szacunki GUS potwierdziły, że inflacja CPI w czerwcu wyniosła 11,5% w ujęciu rocznym, zgodnie z wstępnymi danymi. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny konsumpcyjne utrzymały się na niezmienionym poziomie przez drugi miesiąc z rzędu. Między innym dzięki tej informacji ubiegły tydzień okazał się ponownie bardzo sprzyjającym dla krajowego rynku długu.