Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 18 grudnia 2023 roku2023-12-18

 
W Polsce w minionym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem mogącym mieć wpływ na obligacje, był finalny odczyt inflacji CPI. Inflacja CPI w listopadzie wyniosła 6,6% r/r i pozostała na poziomie z października. Główny Urząd Statystyczny zrewidował w górę wstępny szacunek, wskazujący na spadek CPI do 6,5% r/r. Źródłem rewizji był wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych.