Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 19 grudnia 2022 roku2022-12-19

 
Z uwagi na sporą ilość istotnych danych i decyzji banków centralnych, ostatni tydzień przyniósł dużą zmienność, zarówno notowań jak i nastrojów. Prawdopodobnie był to ostatni tak intensywny rynkowo tydzień w tym roku. Pozostałe dwa tygodnie nie powinny przynieść już drastycznych zmian na rynku, gdyż w kalendarium nie widnieją już żadne kluczowe dane z gospodarki. Powoli można zatem dokonywać pierwszych rynkowych podsumowań kończącego się roku.