Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 21 listopada 2022 roku2022-11-21

 
Po prawie miesięcznych wzrostach cen obligacji skarbowych miniony tydzień przyniósł pewnego rodzaju uspokojenie. Zresztą nie tylko na naszym lokalnym rynku długu, ale również na innych rynkach. Akcje przestały już gwałtownie rosnąć, złoty przestał się umacniać. Stabilizację zaobserwowaliśmy również na rynku złota.