Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 25 marca 2024 roku2024-03-25

 
Bank Japonii odszedł od polityki ujemnych stóp procentowych i dokonał pierwszej od 17 lat podwyżki. Główna stopa procentowa wynosi od 21 marca 0,1%. Ponadto BOJ zrezygnował z programu kontroli krzywej dochodowości, zobowiązując się jednocześnie do dalszego skupu długoterminowych obligacji rządowych.