Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 27 marca 2023 roku2023-03-27

 
Sentyment na rykach finansowych ponownie miał decydujący wpływ na zmiany cen surowców na rynkach światowych. Zarówno złoto, synonim bezpiecznej przystani na wypadek ewentualnego kryzysu finansowego, jak i ropa, której ceny zmieniają się wraz z oceną inwestorów dotyczącą perspektyw gospodarczych, utrzymały zmienność obserwowaną w minionym tygodniu.