Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 28 sierpnia 2023 roku2023-08-28

 
Na krajowym rynku długu, który pierwotnie podążał za rynkami bazowymi zaskoczeniem okazał się przyjęty przez rząd projekt ustawy budżetowej na rok 2024. Zakłada on mocny wzrost planowanego deficytu budżetowego, który w przyszłym roku ma wynieść 164,8 mld zł, podczas gdy plan na ten rok wynosi 92 mld zł. Tak mocny wzrost deficytu może skutkować istotnie zwiększoną podażą obligacji w przyszłym roku, co może podnieść marże ASW. W piątek reakcja rynku była natychmiastowa, a przecena w szczególności dotyczyła obligacji zmiennokuponowych.