Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 5 grudnia 2022 roku2022-12-05

 
Widoczny globalny trend większego apetytu na ryzyko zawitał również na warszawski parkiet. O skali poprawy postrzegania polskich aktywów może świadczyć stopa zwrotu polskiego indeksu WIG20 w okresie ostatnich 3 miesięcy. Z ponad piętnastoprocentowym wynikiem znajduje się on w gronie 10 najlepszych indeksów pod względem stopy zwrotu w tym okresie. Silne zwyżki były szczególnie widoczne na największych polskich spółkach zgrupowanych w indeksie WIG20.