Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 6 listopada 2023 roku2023-11-06

 
Za nami krótszy tydzień z punktu widzenia polskiego inwestora, ale dosyć istotny z punktu widzenia danych, które poznaliśmy. Wspomnieć tutaj należy o wyczekiwanej decyzji FED odnośnie stóp procentowych, który zdecydował się pozostawić je na niezmienionym poziomie (co było zgodne z rynkowym konsensusem).