Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 8 maja 2023 roku2023-05-08

 
Majówkowy tydzień był bardzo obfity pod względem decyzji głównych banków centralnych. Poznaliśmy decyzję amerykańskiego banku centralnego odnośnie stóp procentowych, który podniósł główną stopę procentową o 25 pb. Decyzję podejmował także europejski bank centralny, który również nie zaskoczył rynku i podniósł główny benchmark o 25 pb do poziomu 3,25%. Jest to najwyższy poziom w strefie euro od 2008 roku.