Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 11 kwietnia 2022 roku

 
Wysoki odczyt wstępnej inflacji za marzec (10,9% w porównaniu do lutowego odczytu na poziomie 8,5%), większa niż oczekiwania rynkowe podwyżka głównej stopy procentowej oraz jastrzębi ton wypowiedzi Prezesa NBP przełożyły się na zdecydowane wzrosty rentowności obligacji wzdłuż całej krzywej.