Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 13 stycznia 2020 roku2020-01-13

 
Polskie papiery skarbowe uległy silnej przecenie w ostatnim tygodniu - wzrost rentowności w segmencie dziesięcioletnim.