Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 23 grudnia 2019 roku2019-12-23

 
W ostatnich dniach byliśmy świadkami korekty na globalnych rynkach obligacji, a w ślad za nimi także i w Polsce.