Ludzie

 
 

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad Departamentem Zarządzania Aktywami wraz z Komitetem Inwestycyjnym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 329), Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2004 roku. Zanim dołączył do Alior TFI, przez trzynaście lat pracował w TFI PZU. Początkowo zarządzał portfelami i funduszami dłużnymi oraz współzarządzał funduszami mieszanymi w ramach aktywności Biura Papierów Dłużnych, Walut i Towarów, którego pracami kierował od końca 2016 roku. Od 2018 roku dyrektor nowotworzonego biura odpowiedzialnego za rozwój i zarządzanie portfelami i funduszami pasywnymi.  Zanim rozpoczął pracę w Grupie PZU, przez niespełna dwa lata pracował w banku inwestycyjnym Barclays Capital w Londynie, a wcześniej w BRE Bank (obecnie mBank) oraz Biurze Maklerskim Penetrator. Laureat nagród branżowych przyznawanych za wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy, w tym trzech złotych portfeli od gazety giełdy Parkiet i dwóch nagród Alfa przyznawanych przez Analizy Online.

 
 

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 389) oraz  licencję maklera papierów wartościowych (nr 2126).

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Marketing i Zarządzanie, specjalizacja Finanse i Strategie Przedsiębiorstw. Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, gdzie zarządzał aktywami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Pracował również w Domu Maklerskim AmerBrokers na stanowiskach Maklera Papierów Wartościowych oraz Analityka Inwestycyjnego.

 
 

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 721) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2952).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Z rynkiem kapitałowym związany od 2015 roku. Pracował w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, gdzie początkowo zatrudniony był jako Makler Papierów Wartościowych, a następnie kierował działem Rynków Zagranicznych.