Ludzie

 
 

Grzegorz Olszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest wykładowcą akademickim. Na Uczelni Łazarskiego w Warszawie prowadzi zajęcia z obszaru produktów inwestycyjnych. W latach 2019-2020 pracował w Banku Pekao SA, gdzie pełnił funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa zarządu odpowiadając między innymi za obszar IT, usług maklerskich, bancassurance oraz transformacji cyfrowej, z sukcesem rozwijając system bankowości elektronicznej np. wdrażając zaawansowane rozwiązania bankowości mobilnej w tym PeoPay & PeoPay Kids. W 2017 roku rozpoczął pracę w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA oraz doradcy prezesa zarządu PZU SA Był również kierownikiem projektu, którego realizacja pozwoliła na uruchomienie pierwszej w Polsce platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych inPZU. W 2016 r. jako dyrektor sprzedaży i marketingu AgioFunds TFI SA aktywnie rozwijał produkty inwestycyjne funduszu. W 2010 roku dołączył do Alior Banku gdzie wspierał wdrożenie nowych, konkurencyjnych rozwiązań z zakresu funduszy inwestycyjnych, produktów skarbowych czy rynku FOREX. W 2012 r. objął stanowisko dyrektora Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Biurze Maklerskim Alior Banku, gdzie realizował m.in. IPO Alior Banku, promocję platformy Alior Trader czy wprowadzenie usługi doradztwa inwestycyjnego. W latach 2007-2010 pracował w Banku Millennium w obszarze bankowości detalicznej. Grzegorz Olszewski jest absolwentem: Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył program Executive MBA; Uczelni Łazarskiego, gdzie ukończył kierunek Ekonomia; Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University (aktualnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) na kierunku Zarządzania Finansami; Bachelor of Arts (B.A.), Finance, na Oxford Brookes University.

 
 

Rafał Litwińczuk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami, ryzyka walutowego, operacyjnego, stopy procentowej oraz sprzedaży produktów w szeregu instytucji finansowych. Od lipca 2018 r. do listopada 2021 r. zasiadał w Zarządzie Pekao Banku Hipotecznego, gdzie nadzorował obszar finansów. W tym czasie zrealizował projekt transferu wierzytelności hipotecznych w ramach grupy kapitałowej. W latach 2016-2018 zajmował się arbitrażem i stopą procentową banku oraz relacjami z klientami finansowymi oraz projektem wdrożenia regulacji MIFID II w Banku Credit Agricole Polska SA. Od 2012 r. do 2016 r. pracował w Pekao Banku Hipotecznym, gdzie jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Pasywami i Emisji Listów Zastawnych odpowiadał m.in. za rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko walutowe, wszelkie operacje skarbowe, zarządzanie aktywami i pasywami, poozyskiwanie finansowania długoterminowego. W latach 1997-2012 pracował w banku inwestycyjnym Westdeutsche Landesbank Polska, gdzie jako dyrektor Departamentu Skarbu nadzorował sprzedaż instrumentów finansowych, arbitraż, zarządzanie stopą procentową, ryzyko walutowe, płynność regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów. Nadzorował także program emisji certyfikatów depozytowych i sprzedaż do klientów banku. Od 1995 r. do 1997 r. zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim. Od 1993 r. do 1995 r. pracował w Banku BGŻ, gdzie zawierał transakcje na rynku międzybankowym, odpowiadał za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe z klientami banku. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentem studiów Executive MBA, ukończył także studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

 
 

Wojciech Nagel Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2001), absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu RN Alior TFI S.A. Od 2013 roku związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). W latach 2013-2016 wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, w latach 2014-2016 - Compliance Oficer i przewodniczący Komitetu Doradczego GPW ds. Compliance. W latach 2016-2018 - prezes Rady Giełdy. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji GPW oraz przewodniczącego Kapituły Nagrody prezesa Zarządu GPW na najlepsze prace naukowe.  Związany z rynkiem kapitałowym od 1996 roku, m.in. jako członek zarządów i rad nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego. W latach: 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF, 2010-2012 wiceprezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, 2012-2013 prezes Zarządu IGTE. Odbył staż rządu japońskiego (JICA) w zakresie Business Management, jest absolwentem kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2014). W dniu 1 października 2022 r. powołany przez prezesa Rady Ministrów na funkcję członka Rady Nadzorczej ZUS VI kadencji.

 
 

Piotr Szelenbaum Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny specjalizujący się w prawie spółek handlowych i prawie rynku kapitałowego. W 1995 roku ukończył  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 1998 roku. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  Posiada  ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie obsługiwał transakcje krajowe oraz projekty realizowane na międzynarodowych rynkach finansowych. Doradzał w wielu projektach i transakcjach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, zarówno na rynku publicznym, jak i w obrocie prywatnym. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie instytucjom finansowym oraz spółkom publicznym w kwestiach regulacyjnych oraz w realizacji projektów inwestycyjnych i transakcji typu M&A. Przez wiele lat rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa, takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA w kategorii Corporate/M&A oraz Capital Markets.