Ludzie

 
 

Piotr Szelenbaum Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny specjalizujący się w prawie spółek handlowych i prawie rynku kapitałowego. W 1995 roku ukończył  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 1998 roku. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  Posiada  ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie obsługiwał transakcje krajowe oraz projekty realizowane na międzynarodowych rynkach finansowych. Doradzał w wielu projektach i transakcjach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, zarówno na rynku publicznym, jak i w obrocie prywatnym. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie instytucjom finansowym oraz spółkom publicznym w kwestiach regulacyjnych oraz w realizacji projektów inwestycyjnych i transakcji typu M&A. Przez wiele lat rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa, takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA w kategorii Corporate/M&A oraz Capital Markets.

 
 

Maciej Brzozowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ryzykiem w bankowości zajmuje się od 1996 roku. Karierę zawodową rozpoczął w PKO Banku Polskim, potem związany był z Kredyt Bankiem. Przez ostatnie 3 lata w Narodowym Banku Polskim, jako zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej, zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego. Do jego kompetencji należała również współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w obszarze ograniczenia ryzyka systemowego. W NBP zajmował się też zagadnieniami związanymi z instrumentami makroostrożnościowymi, w tym buforami kapitałowymi, a także odpowiadał za analizy nowych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR, dotyczącego zasad funkcjonowania banków, nakładania buforów kapitałowych oraz wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. Od 2008 do 2014 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie  odpowiadał m.in. za walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków oraz obszar regulacji bankowych. Od 1999 roku zajmował się ryzykiem w Kredyt Banku, gdzie pracował w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko niewykonania zobowiązań dla podmiotów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów przy tej uczelni. Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

 
 

Wojciech Nagel Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). W latach 2013-2016 wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, w latach 2014-2016 Compliance Oficer i przewodniczący Komitetu Doradczego GPW ds. Compliance. W latach 2016-2018 – prezes Rady Giełdy. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji GPW oraz przewodniczącego Kapituły Nagrody prezesa Zarządu GPW na najlepsze prace naukowe. Jest członkiem Komitetów: Strategii oraz Regulacji i Ładu Korporacyjnego RN TGE S.A. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu RN Alior TFI S.A. Związany z rynkiem kapitałowym od 1996 roku, m.in. jako członek zarządów i rad nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego. W latach: 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF, 2010-2012 wiceprezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, 2012-2013 prezes Zarządu IGTE. Uczestnik dialogu społecznego, wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Primus In Agenda". Odbył staż rządu japońskiego (JICA) w zakresie Business Management, jest absolwentem kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2014). Członek Rady Konsultacyjnej ds. PPK przy Polskim Funduszu Rozwoju S.A.

 
 

Dominik Prokop Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez University of Florida i UW. Absolwent studiów EMBA - Apsley Business School London/Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Z rynkiem finansowym związany od 14 lat. Aktualnie pełni funkcje Dyrektora Departamentu Relacji Inwestorskich w Alior Banku gdzie odpowiada m.in. za kontakty z analitykami z biur maklerskich, obowiązki informacyjne Alior Banku jako spółki publicznej oraz współpracę z agencjami ratingowymi Fitch i Standard and Poor’s. W latach 2019-2020 związany z BFG, gdzie zajmował się zagadnieniami planowania przymusowej restrukturyzacji  banków oraz przygotowaniem procesu i instrumentów resolution, w tym przejęciem kontroli nad zagrożonym bankiem, umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań. W latach 2016-2019 członek Rady Nadzorczej Autosan Sp. z o.o. W latach 2008-2013 oraz 2017-2018 związany z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się m.in., prawnymi aspektami sytuacji kryzysowych w bankach (programy postępowania naprawczego, zarządy komisaryczne, powołania kuratorów) oraz postępowaniami dot. przestępstw na rynku kapitałowym - manipulacje instrumentami finansowymi oraz wykorzystywanie informacji poufnych. W latach 2013-2017 związany z Departamentem Zagranicznym Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiadał za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi: Bank Światowy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Rozwoju Rady Europy. W ramach współpracy z MIF zajmował się m.in: negocjowaniem pożyczek rozwojowych z BŚ, oceną projektów inwestycyjnych MIF, wykonywaniem uprawnień właścicielskich Polski jako udziałowca BŚ. W latach 2006–2008 pracował w Departamencie Zarządzania Procesami Banku Millennium oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies