Komentarze rynkowe

Zakres od:
do:
 
 

Komentarz tygodniowy 25 kwietnia 2022 roku (2022-04-25)

Ponad dwuprocentowy spadek odnotowały notowania złota, kończąc tydzień na poziomie 1932 USD. Duże spadki obserwowaliśmy także na polskiej giełdzie – indeks szerokiego rynku WIG odnotował spadek o 4,5%.
 

Komentarz tygodniowy 11 kwietnia 2022 roku (2022-04-11)

Wysoki odczyt wstępnej inflacji za marzec (10,9% w porównaniu do lutowego odczytu na poziomie 8,5%), większa niż oczekiwania rynkowe podwyżka głównej stopy procentowej oraz jastrzębi ton wypowiedzi Prezesa NBP przełożyły się na zdecydowane wzrosty rentowności obligacji wzdłuż całej krzywej.
 

Komentarz tygodniowy 28 marca 2022 roku (2022-03-28)

Po korekcie notowań i ich cofnięciu się poniżej poziomu 100 USD, notowania ropy WTI ponownie odnotowały zwyżkowy tydzień i znalazły się wyraźnie powyżej wspomnianej bariery. Na ceny surowca w dalszym ciągu rzutuje konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą i niepewność co do dostępności surowca w przyszłości.
 

Komentarz rynkowy 25 marca 2022 roku (2022-03-25)

Komentarz rynkowy przygotowany przez Konrada Augustyńskiego - Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Alior TFI
 

Komentarz tygodniowy 21 marca 2022 roku (2022-03-21)

Obserwowana na rynku poprawa nastrojów pozytywnie wpłynęła na polską walutę, która umocniła się zarówno względem euro, jak i dolara, zdecydowanie oddalając się od wysokich poziomów jakie obserwowaliśmy jeszcze na początku miesiąca.
 

Komentarz tygodniowy 14 marca 2022 roku (2022-03-14)

W przekroju całego tygodnia indeks S&P500 przecenił się o niemal 3%. Dużo lepiej zachowywały się polskie indeksy giełdowe, które odnotowały wzrosty notowań. Indeks szerokiego rynku wzrósł o 5%, a indeks WIG20 o niemal 6%.
 

Komentarz tygodniowy 7 marca 2022 roku (2022-03-07)

W minionym tygodniu rentowności krajowych obligacji skarbowych prezentowały odmienne zachowania względem rynków bazowych. W przypadku amerykańskich obligacji skarbowych obserwowaliśmy spadek ich rentowności, co związane było z popytem na aktywa uchodzące za te bardziej bezpiecznie.
 

Komentarz tygodniowy 28 lutego 2022 roku (2022-02-28)

Agresja Rosji na Ukrainę zmaterializowała się w ubiegłym tygodniu, co przełożyło się na falę wyprzedaży akcji na giełdach. Jednodniowy spadek indeksu WIG20 o niemal 11% był jednym z największych w historii polskiej giełdy. Kolejnego dnia giełdy co prawda odreagowały część gwałtownych spadków, jednak w dalszym ciągu na rynku panuje duża zmienność.
 

Komentarz rynkowy 24 lutego 2022 roku (2022-02-24)

Szybki komentarz rynkowy…
 

Komentarz tygodniowy 21 lutego 2022 roku (2022-02-21)

Miniony tydzień na światowych rynkach akcyjnych, śladem poprzednich tygodni charakteryzował się podwyższoną zmiennością. Głównym czynnikiem odpowiadającym za taki stan rzeczy są utrzymujące się napięcia na linii Rosja-Ukraina oraz ryzyko potencjalnego konfliktu zbrojnego.
 

Komentarz tygodniowy 14 lutego 2022 roku (2022-02-14)

Miniony tydzień na rynkach akcyjnych był już kolejnym z kolei, w którym obserwowaliśmy podwyższoną zmienność. Pierwsza połowa tygodnia przyniosła wzrosty głównych indeksów giełdowych, którym nie przeszkadzały nawet stosunkowo słabe dane płynące z amerykańskiego rynku pracy.
 

Komentarz rynkowy 8 lutego 2022 roku (2022-02-08)

Komentarz rynkowy przygotowany przez Konrada Augustyńskiego - Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Alior TFI
 

Komentarz tygodniowy 7 lutego 2022 roku (2022-02-07)

Miniony tydzień przyniósł zwyżki w notowaniach ropy naftowej na światowych rynkach, które przekroczyły poziom 90 USD. Obawy przed wolniejszym tempem zwiększania wydobycia ropy przez państwa OPEC+ oraz napięta sytuacja pomiędzy Rosją a Ukrainą, wywindowały notowania surowca na poziomy najwyższe od 7 lat.
 

Komentarz tygodniowy 31 stycznia 2022 roku (2022-01-31)

Miniony tydzień na krajowym rynku długu skarbowego przyniósł wzrosty rentowności i tym samym przecenę obligacji skarbowych. Notowania złota cofnęły się ponownie poniżej poziomu 1800 USD, zaś notowania ropy WTI zyskały niemal 2%. Z kolei silny dolar przełożył się na słabość polskiej waluty, która traciła na wartości również w stosunku do euro.
 

Komentarz tygodniowy 24 stycznia 2022 roku (2022-01-24)

Widoczna awersja do ryzyka i idący za tym odwrót od rynków akcyjnych sprzyjały notowaniom światowych obligacji. Spadek rentowności na rynkach bazowych przełożył się także na podobne zachowanie polskich obligacji skarbowych. Rentowności obligacji dwuletnich zakończyły tydzień na poziomie 2,94%, pięcioletnich na poziomie 3,77%.
 

Komentarz tygodniowy 17 stycznia 2022 roku (2022-01-17)

Ostatni tydzień przyniósł kontynuację wzrostów indeksów warszawskiej giełdy. Był to już trzeci z rzędu udany tydzień dla indeksu WIG20, grupującego dwadzieścia największych podmiotów na GPW. W samym minionym tygodniu indeks umocnił się o ponad 3%, a licząc od drugiej połowy grudnia 2021 roku, wzrost ten wynosi już obecnie ponad 10%.
 

Komentarz tygodniowy 10 stycznia 2022 roku (2022-01-10)

2,25% - do takiego poziomu została podniesiona główna stopa procentowa. To czwarta z rzędu podwyżka stóp NBP w poprzednich trzech miesiącach.
 

Komentarz tygodniowy 3 stycznia 2022 roku (2022-01-03)

Końcówka roku na światowych rynkach akcyjnych to zauważalne wzrosty i polepszenie nastrojów inwestorów. Przyczyn dobrego zachowania indeksów akcyjnych należy przede wszystkim upatrywać w redukcji obaw o wpływ na gospodarkę nowego wariantu koronawirusa Omikron.
 

Komentarz rynkowy 20 grudnia 2021 roku (2021-12-20)

Gwałtowny wzrost zakażeń w niektórych krajach nowym wariantem koronawirusa Omikron negatywnie wpłynął na rynek ropy naftowej, gdzie powróciły obawy o wyhamowanie gospodarek i znaczący spadek popytu na ten surowiec.
 

Komentarz rynkowy 15 grudnia 2021 roku (2021-12-15)

Komentarz rynkowy przygotowany przez Konrada Augustyńskiego - Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Alior TFI